Tréninky mládeže

Kdy a kde se scházíme:

ve čtvrtek v DDM Zastávka od 17:00. Tréninky začínají na přelomu září a října, končí na přelomu května a června.

Adresa: DDM Zastávka, Kopečky 115, Zastávka.

Mistrovská utkání se hrají v malém sále Dělnického domu.

O státních svátcích a v období školních prázdnin se schůzky nekonají – například letní prázdniny. Někdy místo tréninku jedeme na turnaj – např. na Mikulášský nebo Jarní do Ivančic. Jindy tréninky odpadnou díky besídkám MŠ či ZŠ, koncertům ZUŠ (účast hráčů na jevišti, trenérů v hledišti). A občas si i trenéři potřebují odpočinout 😉

A někdy zasáhne vyšší moc – epidemie, přírodní katastrofa, … 🙁

Děti mají na starosti Aleš Dumek a Dušan Lacko. Dále pak pomáhají Daniela Dumková, David Dumek, Petr Pečenka.